SMS


(Nếu GraphFunc khng chạy trn Online, bạn hy download GraphFunc tại đy)

*  Khởi động GraphFunc Trực Tuyến tiếng Việt hoặc tiếng Anh (English)

  Hướng Dẫn Cch Dng GraphFunc v Một Số Th Dụ Ứng Dụng

*  C php cc hm sơ cấp v một số hm hợp

*  Hnh minh họa

*  Cẩm Nang Thng Tin

*  Ci Đặt JRE (Java Runtime Environment)

*  Ton Blog

*  Điều Cần Biết Về GraphFunc

 

(Khi bạn thấy hnh chữ nhật trống mầu xm, my bạn cần ci đặt Java RunTime (JRE) để sử dụng phần mềm GraphFunc trực tuyến c hỗ trợ tiếng Việt.)

 

Mẹo sử dụng GraphFunc nhanh:  Theo mặc định GraphFunc đang vẽ hm x*sin(x).   Hy nhập hm số khc (v dụ: cos(x) ) vo cạnh nhn hiệu "f(x) =", sau đ nhấp nt Vẽ Hm! để vẽ đồ thị hm số.  Kế đến bạn hy bấm cc nt khc để lm quen với cc chức năng m GraphFunc hỗ trợ.  Muốn trở lại theo mặc định ban đầu, bấm nt Xa/Hủy.

Cm ơn bạn đ sử dụng phần mềm GraphFunc trực tuyến.  Mọi kiến xy dựng xin gởi về dothi@seriesmathstudy.com.Đất l thịt, ni l xương, sng biển l huyết mạch con người; thiếu một trong ba yếu tố đ con người kh tồn tại.
(Gởi: Ải Nam Quan tới Mũi C Mau - Việt Nam)
Your browser doesn't support Java.

Copyright 2006 , www.seriesmathstudy.com. All rights reserved.