Điều Cần Biết Về Công Cụ GraphFunc

 

GraphFunc một công cụ toán trực tuyến miễn phí giúp vẽ đồ thị hàm số của các hàm bản giúp t́m hiểu một số chủ đề toán Giải Tích. Phần mềm GraphFunc này được tài trợ bởi Series Math Study (SMS) từ năm 2006. Phiên bản mới nhất của GraphFunc vẫn phiên bản thử nghiệm (beta).  Để sử dụng phiên bản GraphFunc trực tuyến, máy người dùng phải cài Java Runtime Environment (JRE) trước.  Xem thêm phần Hướng Dẫn để thêm chi tiết sử dụng công cụ này.